Över 20 Kursledare utbildas i det nya konceptet Lymfpromenad. När en Kursledare blivit Certifierad och klar för att erbjuda Lymfpromenad på sin ort kan du lätt hitta dem på kartan.