Undersökningsblankett för Lipödempatient

Undersökningsblankett för Lipödempatient

Skriv in koden du fått från Ergonomica som är unik för dig som kund.

Lipödem

Använder du kompressionsprodukt idag?
Kompressionsklass
Användning
Kondition

Ödem

Ödemets konsistens
Ödemets konsistens
Lymfödemets Stadium
Lymfödemets Stadium
Terapins syfte

Fynd och behandlingsstruktur

Behov för konsultation av läkare eller annan specialist / vidare utredning?
Rita eller skriv under ditt formulär att du godkänner att Ergonomica - By the C digitalt tar emot ditt förmulär och behandlar det elektroniskt i syfte att journalföra dig som patient.