Detta är en beskrivning av ett avtal/överenskommelse för att kunna deltaga i och utföra ERGONOMICA – By the C:s Lymfpromenad. Vid köp av Kursen Lär dig hålla Lymfpromenad godkännes dessa villkor.

Programmet bygger på mångårig och lång erfarenhet och är genuint framtaget av grundaren Leg. Arbetsterapeut & Med. Lymfterapeut Camilla Rastas. Det är av vikt att den Kursledare/instruktör som utbildas i Ergonomicas koncept åtager sig att inte kopiera konceptet utan förhåller sig till uppsatta regler och villkor som följer:

Kursdeltagare ålägger sig ansvar för att lära sig konceptet och framföra kursupplägget så som beskrivits av ERGONOMICA – By the C och inte ändra på kursinnehåll eller kopiera därvid. Lämpligast är att lära sig övningarna genom att följa och titta på filmerna i Webbkursen och träna övningsgrupp för övningsgrupp tills man kan dem. Därefter fungerar armbandet som en påminnelse för att utföra träning och kurs ute. Detta är det tänkta och effektivaste sättet att lära sig utföra och komma ihåg Lymfpromenadprogrammet. Det är just problemet med att hålla skrivet material i handen samtidigt som man utför övningarna som undvikes när man har dem tillgängliga på armen istället.

Om man för egen del vid inlärningstillfället skrivit ner övningarna för att minnas bättre så ska det materialet ej distribueras vidare. Kopiering av konceptet är förbjudet. Även fotografering av armbandet i sin helhet för att delge dessa till andra som ej betalat kursen är också förbjudet. Däremot att ta en bild på del av armbandet eller att göra bilden suddig, går bra att dela på medier, men inte hela programmet till fullo, detta gäller även filmer. Snuttar av egna filmer går bra att dela, men inte hela programfilmer får läggas upp så som de är sammansatta av Ergonomica – By the C.

Armbandet i sin utformning ska även locka kunder till att vilja veta mer och behöva gå kursen innan man förstår övningarna till fullo. För Ergonomicas kvalitetsgaranti är det därför viktigt att armbanden inte säljes separat utan att användaren har genomgått ett föredrag om Lymfsystemet av utbildad och certifierad Kursledare/instruktör eller genomgått Ergonomicas webbkurs för slutanvändaren.

Denna kurs ger endast tillåtelse till att hålla kurs i Lymfpromenad i direktmöte med kunden. Att använda samma koncept som ERGONOMICA – By the C för att lära ut just Lymfpromenad Online betraktas som intrång av Affärsidé och överträdelse av upphovsrättslagen. Se Avtalshandlingar i slutet av kursupplägget.

Copyright – Upphovsrätt

Detta affärskoncept och presentationsmaterial Lär dig hålla Lymfpromenad är unikt framtaget och sammanställt av ©2020 ERGONOMICA – By the C och är därmed skyddat av svensk och Internationell Upphovsrättslag. Reproduktion och utgivning av materialet utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse enligt givna regler är strängt förbjuden. Kursdeltagare åtar sig att följa den information och kursupplägg som delgives under kursen för att hålla den kvalité som ERGONOMICA – By the C står för. 

Ergonomicas bilder från Power Point får ej delges då det betonats att kursdeltagarna ska använda sina egna bilder, Ergonomica står för reproduktion av någon annans bilder. ERGONOMICA – By the C kommer under kursens gång framställa egna bilder för att beskriva Lymfsystemet. Under kursen ges råd om vilken typ av bilder som är lämpliga för materialet. Det är viktigt att skapa sina egna bilder för rätt känsla för sitt presentationsmaterial och är en del av inlärningsprocessen. Man får alltså inte kopiera Ergonomicas Power Points rakt av – men däremot kunskapen ERGONOMICAS kurs bidragit med.

Den egna Power Pointpresentation kan sedan användas vid möten med kunden som sker Live både utomhus samt vid egna föredrag inomhus. Rätten att hålla kurs i Att hålla Lymfpromenad via Webben är alltså förbehållet ERGONOMICA – By the C. Däremot kommer hänvisning till Ergonomicas Webbkurser Online ge en ekonomisk Kick-back genom beskrivet separat Affiliate-avtal.

Certifiering

Då kursen Lär dig hålla Lymfpromenad är en kunskapsöverföring till Kursledare för Lymfpromenad som sedan i sin tur ska överföras till slutkunden är det av stor vikt att Kursledare visar sina färdigheter för Med. Lymfterapeut Camilla Rastas innan konceptet Lymfpromenad kan utföras. Som bevis på genomförd kurs och visade kunskaper tilldelas därför ett Personcertifikat som vid Lymfpromenad ska kunna visas för slutkunden. Detta intygar en kvalitetgaranti från ERGONOMICA – By the C att Kursledare av Lymfpromenad har godkända kunskaper för att Hålla kurs i Lymfpromenad och lärt sig utföra rörelser enligt instruktion. 

Ansvar

Vid eventuell personskada vid utförandet av Lymfpromenad avsäger sig ERGONOMICA – By the C allt ansvar. Det åligger Kursledaren att visa övningarna på det sätt som ingår i konceptet och det krävs därför ett föredrag samt minst 4 tillfällen av deltagande i Lymfpromenad av slutkunden för att denne/a ska ha tillräcklig kunskap att själv kunna utföra Lymfpromenad med stöd av Ergonomicas träningsarmband på egen hand. Träningsarmbanden får därför ej försäljas separat utan ingår endast i kurskonceptet från ERGONOMICA – By the C. Affärsidén med träningsarmband för Lymfpromenad får därmed ej kopieras.

Kunskapsöverföring om Lymfsystemet i samband med Lymfpromenad ska från Kursledaren ske till slutkunden för bästa möjlighet för kunden att nå ett resultat. Om slutkunden inte följer givna instruktioner från Kursledaren kan ej heller förväntning på utlovade resultat ske.