Detta är en beskrivning av ett avtal/överenskommelse för att kunna deltaga i och utföra ERGONOMICA – Health & Rehab:s Lymfpromenad. Vid köp av Kursen Lär dig hålla Lymfpromenad godkännes dessa villkor.

Programmet bygger på mångårig och lång erfarenhet och är genuint framtaget av grundaren Leg. Arbetsterapeut & Medicinsk Lymfterapeut Camilla Rastas. Det är av vikt att den Kursledare/instruktör som utbildas i Ergonomicas koncept åtager sig att inte kopiera konceptet utan förhåller sig till uppsatta regler och villkor som följer:

Kursdeltagare ålägger sig ansvar för att lära sig konceptet och framföra kursupplägget så som beskrivits av ERGONOMICA – Health & Rehab och inte ändra på kursinnehåll eller kopiera därvid. Kursdeltagaren får åtkomst till kursen under tre månader och under denna tid ska kursen ha fullgjorts och tid för examinering ha överenskommits. Sedan får man ytterligare en månad på sig att ha kvar tillgången till kursen en månad under förutsättning att man är klar. Om man ej fullgjort sin examinering får man göra om den och varje extra tillfälle kostar 1320kr ex moms. Om man efter examinering inte hållit i några Lymfpromenadkurser inom 2år dras Certifieringen in och man får göra en ny examinering för att behålla rätten att hålla kurs. ERGONOMICA – Health & Rehab står för kvalité och därför måste kursledare underhålla sina kunskaper för att kunna hålla kurs i Lymfpromenad.

Om man för egen del vid inlärningstillfället skrivit ner övningarna för att minnas bättre så ska det materialet ej distribueras vidare. Kopiering av konceptet är förbjudet. Även fotografering av armbandet i sin helhet för att delge dessa till andra som ej betalat kursen är också förbjudet. Däremot att ta en bild på del av armbandet eller att göra bilden suddig, går bra att dela på medier, men inte hela programmet till fullo, detta gäller även filmer. Snuttar av egna filmer går bra att dela, men inte hela programfilmer får läggas upp så som de är sammansatta av Ergonomica – Health & Rehab.

Armbandet får inte säljas separat och kursledare får ej hålla Lymfpromenad utan att sälja armband till Kursdeltagare då det ingår i konceptet och är överenskommet genom detta avtal. Slutkunden behöver gå kurs i Lymfpromenad innan man förstår övningarna till fullo. För Ergonomica – Health & Rehab:s kvalitetsgaranti är det därför viktigt att armbanden inte säljes separat utan att användaren har genomgått ett föredrag om Lymfsystemet av utbildad och Certifierad Kursledare/instruktör eller genomgått Ergonomicas Onlinekurs för slutanvändaren.

Denna kurs ger endast tillåtelse till att hålla kurs i Lymfpromenad i direktmöte med kunden. Att använda samma koncept som ERGONOMICA – Health & Rehab för att lära ut just Lymfpromenad Online betraktas som intrång av Affärsidé och överträdelse av upphovsrättslagen. Se Avtalshandlingar i slutet av kursupplägget dessa ska skrivas ut i två exemplar, skrivas på och ett ex behållas av kursdeltagaren det andra ska påskrivet skickas till: ERGONOMICA – Health & Rehab, Marmorv. 68, 193 41 Sigtuna

Copyright – Upphovsrätt

Detta affärskoncept och presentationsmaterial Lär dig hålla Lymfpromenad är unikt framtaget och sammanställt av ©2020 ERGONOMICA – Health & Rehab och är därmed skyddat av svensk och Internationell Upphovsrättslag. Reproduktion och utgivning av materialet utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse enligt givna regler är strängt förbjuden. Kursdeltagare åtar sig att följa den information och kursupplägg som delgives under kursen för att upprätthålla den kvalité som ERGONOMICA – Health & Rehab står för. 

Ergonomicas bilder från Power Point får ej delges då det betonats att kursdeltagarna ska använda sina egna bilder, Ergonomica står för reproduktion av någon annans bilder och har avtal med konstnären för att endast själv använda bilderna i materialet. Det är viktigt att kursdeltagaren skapar/hittar sina egna bilder för rätt känsla för sitt presentationsmaterial och är en del av inlärningsprocessen. Man får alltså inte kopiera Ergonomicas Power Points rakt av – men däremot kunskap kursen bidragit med.

Den egna Power Pointpresentation kan sedan användas vid möten med kunden som sker Live både utomhus samt vid egna föredrag inomhus. Rätten att hålla kurs i Att hålla Lymfpromenad via Webben är alltså förbehållet ERGONOMICA – Health & Rehab. Däremot kommer hänvisning till Ergonomicas Webbkurser Online ge en ekonomisk Kick-back genom beskrivet separat Affiliate-avtal.

Certifiering

Då kursen Lär dig hålla Lymfpromenad är en kunskapsöverföring till Kursledare för Lymfpromenad som sedan i sin tur ska överföras till slutkunden är det av stor vikt att Kursledare visar sina färdigheter för Medicinsk Lymfterapeut Camilla Rastas innan Lymfpromenad kan utföras av kursledare. Som bevis på genomförd kurs och visade kunskaper tilldelas därför ett Personcertifikat som vid Lymfpromenad ska kunna visas för slutkunden. Detta intygar en kvalitetgaranti från ERGONOMICA – Health & Rehab att Kursledaren har godkända kunskaper för att Hålla kurs i Lymfpromenad och lärt sig utföra rörelser enligt konceptet. 

Ansvar

Vid eventuell personskada vid utförandet av Lymfpromenad avsäger sig ERGONOMICA – Health & Rehab allt ansvar. Det åligger Kursledaren att visa övningarna på det sätt som ingår i konceptet och det krävs därför ett föredrag samt minst 4 tillfällen av deltagande i Lymfpromenad av slutkunden för att denne/a ska ha tillräcklig kunskap att själv kunna utföra Lymfpromenad med stöd av Ergonomicas träningsarmband på egen hand. Träningsarmbanden får därför ej försäljas separat utan ingår endast i kurskonceptet från ERGONOMICA – Health & Rehab. Affärsidén med träningsarmband för Lymfpromenad får därmed ej kopieras.

Kunskapsöverföring om Lymfsystemet i samband med Lymfpromenad ska från Kursledaren ske till slutkunden för bästa möjlighet för kunden att nå ett resultat. Om slutkunden inte följer givna instruktioner från Kursledaren kan ej heller förväntning på utlovade resultat ske.