Se Skatteverket sida för vägledning om friskvårdsbidrag. Det är arbetsgivaren som godkänner nyttjandet av bidraget.

Lymfpromenad inkluderar både motion samt utbildning online / eller fysisk utbildning inom friskvård.

Se länk nedan för reglerna. Vi har kopierat texten som berör Lymfpromenad som ett utdrag nedan.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget.

Vid friskvårdsbidrag ersätter arbetsgivaren den anställda i efterhand, mot kvitto, för en motions- eller friskvårdsaktivitet som den anställda har betalat under inkomståret. Motion- och friskvårdsaktiviteter som den anställda har betalat i november och december kan dock hänföras till nästa års bidrag. Läs mer om detta i Rättslig vägledning.

Gymkort och motionsaktiviteter som arbetsgivaren bestämmer och betalar för

För motionsaktiviteter och gymkort som arbetsgivaren bestämmer och betalar för ryms kostnaden för ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde. Detta gäller även om kostnaden överstiger 5 000 kronor.

Webbtjänster och appar som den anställda använder via dator, läsplatta eller mobiltelefon anses vara skattefri friskvård. Det spelar ingen roll om den anställda använder tjänsten i sin bostad eller på en annan plats.

Exempel på appar och webbtjänster som är en skattefri förmån:

  • internetbaserade träningsprogram som yoga, motion, viktminskning och rökavvänjning