Över 30 Kursledare utbildas i det nya konceptet Lymfpromenad nu även i Finland. När en Kursledare blivit Certifierad och klar för att erbjuda Lymfpromenad på sin ort kan du lätt hitta dem på kartan.