45min Handträning Enskild Leg. Arbetsterapeut

990 kr

Här ingår:

 • 45min Individuell Handträning med Leg. Arbetsterapeut för ökad rörlighet och funktion.
 • Hand/armträning efter stroke eller annan neurologisk diagnos eller skada.
 • Kunskapsöverföring med motivation och information.

Beskrivning

Här ingår:

 • Tvätta gärna händerna med tvål & vatten innan besöket.
 • Skriv ner de frågor du har inför besöket så går vi igenom dem.
 • Vi lägger upp en Individuell handträningplan tillsammans efter dina behov. Vid första besöket blir det därför inskrivningsbesök med anamnes.
 • Du får ett Patientkort med tydliga Mål och en Handlingplan som du ska kunna följa och fylla i när du är hemma. Ta med kortet till nästa besök.
 • Handstatus kan tas vid första eller andra besöket beroende på din diagnos och vad vi kommer fram till.
 • Efterföljande behandlingsbesök består av information om din neurologiska skada eller diagnos där du får tillfälle att ställa de frågor du undrar över.
 • Handträningen består av ett antal hand/armträningsövningar som följer efter en logisk ordning och som ökar din funktion i din dagliga aktivitet.
 • Vi börjar alltid med större rörelser först och kommer ner på finmotorik efter hand som du behärskar rörelserna bättre.
 • Under hela behandlingsperioden kommer Du att få upprepad information om hur en neurologisk skada påverkar ditt rörelsemönster och funktion samt vad som är viktigt att tänka på och utföra för att få en så bra rehabilitering som möjligt. Tyngdpunkten ligger på kunskapsöverföring.
 • Detta är en individuell träning/besökstid men du kan även deltaga i Neurologisk handträning i grupp till en lägre kostnad.
 • Besök hos en Leg. Arbetsterapeut / Medicinsk Lymfterapeut innebär journalföring samt att det ej ingår moms i avgiften och tillkommer inte heller någon moms.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab är egenvårdgivare och lyder under HSL (Lagen om hälso & sjukvård) och är en Privat mottagning.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab har inte avtal med Regionen så frikort kan ej användas i samband med betalning av behandling & konsultations besök.
 • Strikt Tystnadsplikt gäller.
 • Patientförsäkring finns via Svedea.

Erbjuds på följande fysisk plats Strandvägen 63b, STOCKHOLM