45min Förstagångsbesök Leg. Arbetsterapeut

990 kr

Här ingår:

 • 45min Konsultatorisk tid tillsammans med Legitimerad Arbetsterapeut för att ta in den bakgrundsinformation som behövs samt kunna planera fortsatt behandling. Föregås alltid före en behandlingsperiod eller inskrivning i grupptäning. Journalföring ingår i besökstiden. Handstatus, mätning för utprovning av kompressionshjälpmedel ingår ej i dessa 45minuter vilket planeras till ett annat tillfälle i samråd med din Arbetsterapeut. Målsättning med personlig handlingsplan upprättas. Tid för frågor och svar.

Beskrivning

Här ingår:

 • 1st x 45min Förstagångsbesök hos Leg. Arbetsterapeut. Ett förstagångsbesök är obligatoriskt för fortsatt Arbetsterapeutisk behandling hos ERGONOMICA. Under Förstagångsbesöket på 45min tar vi inte Status eller Funktionstest utan det sker vid ett separat andragångsbesök på 45min eller att du bedöms kunna delta i gruppträning direkt efter förstagångsbesöket.
 • Här tas Anamnes dvs sjukdomshistoria samt övriga medicinska faktorer upp som övriga diagnoser, symptom & behandlingar samt resultat som kan vara till nytta för att fortsätta behandling eller genom konsultation kunna hänvisa till annan behandling.
 • Det som är av vikt för behandlingen skrivs in i journalen samt planerad behandling hos Leg. Arbetsterapeut.
 • Beroende av hur kunnig du redan är om din skada, diagnos eller funktionsnedsättning kommer Du att få information om det som behövs för att du själv ska kunna ta en Aktiv del i din rehabilitering.
 • Du får gärna vara förberedd och skiva ner dina funderingar och uppgifter som du har innan besöket så att du inte missar något.
 • Vid Professionell Arbetsterapeutisk behandling ser vi helst till en långsiktig behandlingsperiod på 3-5ggr eller mer där även uppföljning av behandlingen är en viktig del i rehabiliteringsprocessen.
 • Kunden är patient och blir behandlad av Legitimerad utövare med lång erfarenhet och Medicinsk utbildning. Detta innebär även en kvalitetsgaranti men även ett åtagande från patientens sida att vara motiverad och utföra övrig rekommenderad egenvård och eller träning mellan behandlingsomgångarna om resultat ska kunna uppnås.
 • Planering av behandlingsperioden göres tillsammans med din Arbetsterapeut i samband med förstagångsbesöket.
 • Vid ett förstagångsbesök går vi igenom dina behov och problemområde/skada/funktionsnedsättning samt vad du önskar uppnå med din behandlingsperiod. Vi sätter realistiska mål och du får ett patientkort att fylla i dina träningstillfällen med dig hem och detta tar du med dig vid nästa besök.
 • Behandling hos en Legitimerad Arbetserapeut innebär anamnes och journalföring samt att det ej ingår moms i avgiften och tillkommer inte heller någon moms.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab är egenvårdgivare och lyder under HSL (Lagen om hälso & sjukvård) och är en Privat mottagning.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab har inte avtal med Regionen så frikort kan ej användas i samband med betalning av behandling & konsultations besök.
 • Strikt Tystnadsplikt gäller.
 • Patientförsäkring finns via Svedea.
 • Vid förstagångsbesök utföres ingen bandagering av ödem.

Erbjuds på följande fysisk plats Strandvägen 63b, STOCKHOLM