60min Förstagångsbesök Med. Lymfterapeut

1320 kr

Här ingår:

 • 60min Konsultatorisk tid tillsammans med Medicinsk Lymfterapeut för att kunna ta in den bakgrundsinformation som behövs samt kunna planera en fortsatt behandling. Föregås alltid före en behandlingsperiod på 5 tillfällen. Journalföring ingår i besökstiden. Mätning av kroppsmått ingår ej i dessa 60minuter vilket planeras till ett annat tillfälle i samråd med din Lymfterapeut.

Beskrivning

Här ingår:

 • 1st x 60min Förstagångsbesök hos Medicinsk Lymfterapeut. Ett förstagångsbesök är obligatoriskt för fortsatt Lymfterapeutisk behandling hos ERGONOMICA. Under Förstagångsbesöket på 60min tar vi inte Kroppsmått utan det sker vid ett separat andragångsbesök på 30min eller som en del av din första behandling där behandlingsperioden blir kortare dvs 60minuter istället för 90minuter.
 • Här tas Anamnes dvs sjukdomshistoria samt övriga medicinska faktorer upp som övriga diagnoser, symptom & behandlingar samt resultat som kan vara till nytta för att fortsätta behandling eller genom konsultation kunna hänvisa till annan behandling.
 • Det som är av vikt för behandlingen skrivs in i journalen samt planerad behandling hos Medicinsk Lymfterapeut.
 • Beroende på hur kunnig du redan är om Lymfsystemets funktion kommer Du att få information om det som behövs för att du själv ska kunna avgöra om Medicinsk Lymfbehandling enligt KFÖ är något för dig eller om det är en mer avslappnande behandling som du är ute efter. Du får gärna vara förberedd och skiva ner dina funderingar och uppgifter som du har innan besöket så att du inte missar något.
 • Vid Professionell Medicinsk Lymfterapi hjälper det inte att komma och “prova på” vid ett tillfälle utan det är en långsiktig behandlingsperiod på 5ggr som är det som erbjudes. Kunden är patient och blir behandlad av Legitimerad utövare med lång erfarenhet och Medicinsk utbildning. Detta innebär även en kvalitetgaranti men även ett åtagande från patientens sida att vara motiverad och utföra övrig rekommenderad egenvård och eller träning mellan behandlingsomgångarna om resultat ska kunna uppnås.
 • De 5 efterföljande behandlingarna bör bokas i tät följd för att kunna uppnå bästa resultat. Planering av behandlingsperioden göres tillsammans med din Lymfterapeut i samband med förstagångsbesöket.
 • Vid ett förstagångsbesök går vi igenom dina behov och problemområden samt vad du vill uppnå med din behandlingsperiod.
 • Behandling hos en Medicinsk Lymfterapeut innebär anamnes och journalföring samt att det ej ingår moms i avgiften och tillkommer inte heller någon moms.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab är egenvårdgivare och lyder under HSL (Lagen om hälso & sjukvård) och är en Privat mottagning.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab har inte avtal med Regionen så frikort kan ej användas i samband med betalning av behandling & konsultations besök.
 • Strikt Tystnadsplikt gäller.
 • Patientförsäkring finns via Svedea.
 • Vid förstagångsbesök utföres ingen bandagering av ödem.

Erbjuds på följande fysisk plats Strandvägen 63b, STOCKHOLM