90min Förstagångsbesök Med. Lymfterapeut

1980 kr

Här ingår:

 • 90min Konsultatorisk tid tillsammans med Medicinsk Lymfterapeut för att i lugn och ro kunna ta in den bakgrundsinformation som behövs samt kunna planera en fortsatt behandling. Föregås alltid före en behandlingsperiod på 5 tillfällen. Journalföring & måttagning ingår i besökstiden.

Beskrivning

Här ingår:

 • 1st x 90min Förstagångsbesök hos Medicinsk Lymfterapeut. Ett förstagångsbesök är obligatoriskt för fortsatt Lymfterapeutisk behandling hos ERGONOMICA.
 • Efter att Du har betalat besöket som du gör via Webshopen endera direkt eller på avbetalning – 3, 6 eller 12 månader får du ett mail av oss.
 • Du får även tillgång till en blankett där du själv skriver i så mycket du kan och som är relevant för just din sjukdomshistoria. Det som Du inte kan svara på går vi igenom tillsammans vid förstagångsbesöket. Detta för att kunna koncentrera oss på din planerade behandling så snart som möjligt och tiden blir mer kostandseffektiv. Blanketten är krypterad och du får ange en kod som du sedan meddelar Ergonomica via SMS eller Telsvar. Du får all information du behöver men det är viktigt att fylla i blanketten innan förstagångsbesöket.
 • Vid en Anamnes dvs din sjukdomshistoria tas även andra medicinska faktorer upp som övriga diagnoser, symptom & behandlingar samt resultat som kan vara till nytta för att fortsätta behandling eller genom konsultation kunna hänvisa till annan behandling.
 • Det som är av vikt för behandlingen skrivs in i journalen samt planerad behandling hos Medicinsk Lymfterapeut.
 • Vi tar även de kroppsmått som behövs för att kunna se resultat före och efter behandlingen och för beställning av ev kompression.
 • Beroende på hur kunnig du redan är om Lymfsystemets funktion kommer Du att få information om det som behövs för att du själv ska kunna avgöra om Medicinsk Lymfbehandling enligt KFÖ är något för dig eller om det är en mer avslappnande behandling som du är ute efter. Du får gärna vara förberedd och skiva ner dina funderingar och uppgifter som du har innan besöket så att du inte missar något.
 • Vid Professionell Medicinsk Lymfterapi hjälper det inte att komma och “prova på” vid ett tillfälle utan det är en långsiktig behandlingsperiod på 3-5ggr som är det som erbjudes. Kunden är patient och blir behandlad av Legitimerad utövare med lång erfarenhet och Medicinsk utbildning. Detta innebär även en kvalitetgaranti men även ett åtagande från patientens sida att vara motiverad och utföra övrig rekommenderad egenvård och eller träning mellan behandlingsomgångarna om resultat ska kunna uppnås.
 • Behandlingarna bör bokas i tät följd för att kunna uppnå bästa resultat. Planering av behandlingsperioden göres tillsammans med din Lymfterapeut i samband med förstagångsbesöket.
 • Vid ett förstagångsbesök går vi igenom dina behov och problemområden samt vad du vill uppnå med din behandlingsperiod.
 • Behandling hos en Medicinsk Lymfterapeut innebär anamnes och journalföring samt att det ej ingår moms i avgiften och tillkommer inte heller någon moms.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab är egenvårdgivare och lyder under HSL (Lagen om hälso & sjukvård) och är en Privat mottagning.
 • ERGONOMICA – Health & Rehab har inte avtal med Regionen så frikort kan ej användas i samband med betalning av behandling & konsultations besök.
 • Strikt Tystnadsplikt gäller.
 • Patientförsäkring finns via Svedea.
 • Vid förstagångsbesök utföres ingen bandagering av ödem med det är behov av behandling som framkommer vid just ditt förstagångsbesök.

Erbjuds på följande fysisk plats Strandvägen 63b, STOCKHOLM. Du är Varmt välkommen!